~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Lokalplan - Vedligeholdelse af husene 

Høje Taastrup kommunes lokalplan 1.68 for Ejerlauget Røjlehaven indeholder bestemmelser for den eksisterende bebyggelses anvendelse, karakter og arkitektoniske udseende af husene samt hvilke godkendte ændringer og tilbygninger der må foretages. Der gives med få undtagelser ikke mulighed for at ændre bygningernes ydre.

Opførelse af udestue, anneks eller anden form for udvidelse af det oprindelige boligareal må ikke finde sted.

Carport med redskabsskur må kun opføres på bestemte ejendomme. De skal udføres efter godkendt standartprojekt.

Vinduer og døre skal holdes i sort, brun, grå, hvid eller svenskrød. Sternbrædder skal holdes i sort. Udhus og hegn i sort eller brun. Carporte med redskabsrum holdes i farverne brun, grøn umbra eller sort.

I lokalplanen er der endvidere fastsat bestemmelser om udformning af vinduer, vinduespartier, tagvinduer, carport, udhus, terrasseoverdækning, faste hegn og havemur.

Overdækning af terrasser kræver anmeldelse til kommunen. Opførsel af carport kræver byggetilladelse fra kommunen.

  Udskiftning af tagsten.

I henhold til lokalplanen for området skal bebyggelsen fremtræde som en ensartet helhed i forhold til husenes oprindelige opførelse og udseende.

De oprindelige tagsten er fra Hellingsø Teglværk. Disse tagsten kan ikke leveres mere. Hvis der lægges nye tagsten skal det være Dantegl vingetagsten i farven Mocca. De leveres af firmaet MONIER A/S.

I tilfælde af bygningsarbejde, f.eks. udskiftning af tag, er entreprenører - i henhold til foreningens fælles bygningsforsikring – medforsikret, i det omfang det er anmeldt til og godkendt af Codan. Det enkelte medlem skal selv anmelde bygningsarbejdet til forsikringen.