~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Genbrugspladsen

Genbrugspladsen ligger ved siden af varmecentralen. Porten til pladsen er låst, men alle husstande har nøgle til porten. Såfremt den tidligere ejer ikke har afleveret nøglen, kan ny nøgle rekvireres hos bestyrelsen/varmemesteren.

I containergården findes endvidere trillebøre og en lang stige, der frit kan lånes. Det henstilles, at disse ting afleveres straks efter brug. Andet værktøj kan i mindre omfang lånes ved henvendelse til varmemesteren.

Ejerlauget Røjlehaven har indgået en aftale med VEGA om at storskrald afhentes samlet på genbrugspladsen. Dette har bevirket, at vi er sluppet for at købe et stativ hver især til hhv. flasker/glas og aviser/pap.

På genbrugspladsen kan afleveres alle former for storskrald, papiraffald, flasker, genbrug, haveaffald m.v.

Affald fra virksomheder må ikke afleveres på genbrugspladsen.

VIGTIGT:
DER MÅ IKKE AFLEVERS NOGEN FORM FOR DAGRENOVATION - MADRESTER ELLER HUSHOLDNINGSAFFALD - I CONTAINEREN ELLER PÅ GENBRUGSPLADSEN.