~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Fællesarealer

Fællesarealerne består af plæner, bede, stier, veje, p-pladser, belysning, petanquebane, legepladser og boldbanen. Boldbanen er et godt aktiv for vores børn. Af hensyn til de omkringboende må banen ikke benyttes efter kl. 21 på hverdage og kl. 18 på lør-, søn- og helligdage.

Vedligeholdelsen af fællesarealerne varetages af vores havemand. Som supplement indkaldes normalt til fællesarbejde hvert forår hvor legepladser, stensætninger m.m. restaureres.

De enkelte huses beplantning ud til fællesarealerne vedlige-holdes af husejeren. Det henstilles, at hække klippes til Skt. Hans, således at hække og anden beplantning ikke vokser ud over fortove og veje.

Bestyrelsen har besluttet, at der principielt ikke anvendes sprøjtning på fællesarealerne af hensyn til miljøet, og beboerne opfordres til at følge samme linie i egne haver.