~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Varmecentralen

Varmecentralen er beliggende ved P-pladsen på Røjlehaven. Varme- og varmtvandsledningerne ligger delvis i jorden og i ingeniørgangene under husene. Ejerlaugets ansvar for forsyningsrørene går til indføringen i de enkelte huse, ved husenes sokkel.

Varmecentralen var oprindelig indrettet til varmeproduktion med oliefyr, men i 1992 blev varmecentralen ombygget fra oliefyr til varmevekslere, og vi blev tilsluttet Høje Taastrup Fjernvarme.

Varmecentralen er udstyret med moderne automatik til styring af varme og varmtvandsproduktionen, med regulering for udendørstemperatur, vindstyrke og med natsænkning for optimal udnyttelse af energien.

Varme og vand afregnes efter individuelle målere, som hvert år aflæses i juli af et autoriseret målerfirma. Varmeregnskabet går fra 1. juli til 30. juni.