~Ejerlauget Røjlehaven~

Lokalplan

Byrådet i Høje-Taastrup kommune har den 19. juni 2012 vedtaget lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven i Taastrup. Lokalplanen sammeskriver og præciserer de byggeregulerende bestemmelser, der i dag regulerer området Røjlehaven, til ét dokument.
I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
link til lokalplan....