~Ejerlauget Røjlehaven~

Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår går fra den 1. juli til den 30. juni. Regnskabet bliver hvert år revideret af en statsautoriseret revisor.

Varmeregnskabet dækker den samme periode. Aflæsning af varme- og vandmålere foretages af et målerfirma i juli måned.

For at kunne se regnskabet kræver det gratisprogrammet Adobe Reader.

Regnskaber

 

Budget