~Ejerlauget Røjlehaven~

Forsikring

Ejerlauget har tegnet en ejendomsforsikring på de enkelte huse på kollektiv basis for derved at opnå størst mulig fordele og rabatter. Forsikringen betales via kontingentet til ejerlauget.

Forsikringen, der er tegnet i Codan, omfatter brand, elskade, storm, anden bygningsbeskadigelse, glas og sanitet, skjulte rør, svamp, insekt, hærværk, pludselig skade, husejeransvar, bestyrelsesansvar og retshjælp.

Anmeldelse af skader foretages af den enkelte husejer telefonisk til Codan Erhvervservicecenter, tlf. 33 55 55 55, eller via mail erhvervservice@codan.dk

Bestyrelsen har intet med anmeldelse af skader at gøre.

For at kunne se forsikringsdokumenterne kræver det gratisprogrammet Adobe Reader