~Ejerlauget Røjlehaven~

Vedtægter

Her kan du se ejerlaugets vedtægter.
 
 I bilaget til vedtægterne er anført hvilke ændringer i forhold til husenes oprindelige opførelse og udseende, der må ændres. Opmærksomheden henledes på at disse regler er nu fastsat i Høje Taastrup kommunes lokalplan 1.68 for Røjlehaven. Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside eller på ejerlaugets hjemmeside. 

For at kunne se vedtægterne kræver det gratisprogrammet Adobe Reader.