~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Kollektiv ejendomsforsikring

Det blev på generalforsamlingen i 1989 besluttet at tegne ejendomsforsikring på de enkelte huse på kollektiv basis, for derigennem at sikre medlemmerne størst mulige fordele og rabatter. Forsikringen betales via kontingentet til ejerlauget.

Ejerlauget har med ikrafttræden juli 2013 indgået ny forsikringsaftale med CODAN.

Forsikringen omfatter bl.a. følgende forsikringer for de enkelte huse:

Anmeldelse af skader foretages af den enkelte husejer og foretages telefonisk direkte til Codan Erhvervsservicecenter på tlf.

33 55 55 55

Eller via mail erhvervservice@codan.dk

Foreningens kundenr. 63102881

Foreningens policenr. 900 004 0816

Bestyrelsen har intet med anmeldelse af skader at gøre.

Police samt forsikringsbetingelser for boligforsikring