~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Renholdelse af veje og fortorv

I henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje påhviler det den enkelte grundejer selv at foretage snerydning på fortove, veje og skraldestier ud for ejendommen. Den enkelte grundejer skal også træffe foranstaltninger mod glat føre.

Renholdningspligten, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje fortove og vejarealer, at fjerne affald og renholde nedløbsriste.

Snerydning og grusning på fortove foretages i et vist omfang af vores havemand. Snerydningspligten påhviler dog altid de enkelte beboere. Det henstilles, at der saltes mindst muligt, af hensyn til beplantningen samt hunde og katte.