~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Kontingent

Kontingentet, der opkræves vis PBS, forfalder forud den 1. i måneden. Ved for sent indbetaling pålignes et gebyr på 100 kr.

Kontingentet pr. måned består i 2018 af Hver den 1. i måneden betaler den enkelte ejer også et a conto beløb til varme og vand, der er fastsat individuel efter forbrug.

Henvendelse vedrørende betaling af kontingent skal ske til foreningens administrator, Advodan, Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, tlf. 43 96 25 80. Kontaktperson er Mette Lamut, tlf. 46 14 50 22. E-mail ejendomsadministration2600@advodan.dk