~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Veje og parkering

Selve Røjlehaven er § 40 vej, hvor der er hastighedsbegræns-ning på højst 30 km/t. af hensyn til legende børn. Der er på § 40-vejen gjort plads til cykelsti højre om "øerne", og det henstilles at parkering foretages, så cyklister kan køre inden om.

På vejene er der begrænset antal parkeringspladser. Det henstilles derfor at gæster parkerer deres bil på den fælles parkeringsplads ved genbrugspladsen.

I henhold til bekendtgørelse om parkeringsbegrænsninger i Høje Taastrup kommune, må køretøjer (herunder campingvogne) med en tilladt totalvægt over 3.500 kg. i tidsrummet kl. 1900-0700 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
Påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg. må dog parkeres i indtil 24 timer.