~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Vand og varme

I tilfælde af behov for lukning for varme- eller varmtvandsforsyningen i forbindelse med VVS-arbejde kontaktes varmemesteren for nærmere aftale/vejledning.

Der kan lukkes for varmen til hvert enkelt hus i ingeniørgangen. Varmt og koldt vand kan også lukket i hvert enkelt hus ved forbrugsmåleren. Hvis der skal lukkes for en husrække ad gangen i længere perioder, skal der sendes meddelelse til de berørte beboere.

Varmemesteren træffes bedst på tlf. 61 46 63 61, hverdage mellem kl. 08.00 og 09.00.

Udskiftning af vandmålere og målere på radiatorer
ISTA Danmark, Brydehusvej 13, tlf. 77 32 33 34, står for aflæsning af vandmålere og varmemålere på radiatorer.

Udskiftning og flytning af varmemålere bestilles hos Ista Danmark. Udgiften afholdes af den enkelte husejer.

Spørgsmål vedrørende det årlige varme- og vandregnskab, herunder tilbagebetaling og efterbetaling, skal ske til foreningens administrator, Advodan, Glostrup Torv 6-10, 2600 Glostrup, tlf. 43 96 25 80.

Vedr. aflæsning af varme og vand ved ejerskifte se under afsnittet "Køb/salg af husene".

Ændringer i varmeinstallationer
De enkelte ejere er forpligtet til straks at underrette bestyrelsen om ændringer i varmeinstallationerne i ejendommen samt defekte eller uvirksomme målere.