~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Om ejerlauget Røjlehaven

Velkommen til Ejerlauget Røjlehaven. Formålet med dette informationshæfte er at fortælle lidt om vores område og de praktiske ting i forbindelse med at bo her.

Ejerlauget Røjlehaven består af 112 ens rækkehuse, beliggende Røjlehaven 1-107 og 2-64 samt Baunevej 41-91.

Husene, der blev opført i 1964-66, ligger på et område, hvor der tidligere har været gartneri, og varmecentralen, hvorfra samtlige huse forsynes med varme og varmt vand, er et levn fra gartneriet.

Navnet Røjlehaven stammer fra, at bebyggelsen ligger på en "røjle", en lille forhøjning i det ellers flade terræn. Baunevej kommer fra ordet "bavn", der er en brændestabel, der antændes i krigstilfælde eller faresituationer for at advare. "Bavnen" var oftest anbragt på et højtliggende sted, f.eks. en "røjle".

Da Ejerlauget Røjlehaven er en lille "landsby" midt i Storkøbenhavn, er rammerne tilstede for et godt miljø - men rammerne gør det ikke alene - beboerne udfylder rammerne.

Der er pæne fællesarealer i ejerlauget med bænke og borde, der indbyder til at mødes med naboer en lun sommeraften. Boldbane, legepladser og petanquebane er til fri afbenyttelse af både børn og voksne.

Ejerlaugets drift er baseret på fællesskab, idet alle udgifter til varmecentral og fællesarealer fordeles lige blandt de 112 huse. Disse fællesudgifter omfatter bl.a. forsyning af varme, varmt og koldt vand, husforsikring, fællesantenne, container, veje, fællesarealer, belysning, lønninger og administration.

Ejerlaugets daglige drift varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling i september.

Ejerlauget har ansat lønnet medhjælp til pasning af varmecentral, genbrugsplads, fællesarealer m.v.
En pæn vedligeholdelse af både fællesarealer, haver, huse og skure med hegn er med til at sikre et godt miljø og bevare vores område som et attraktivt og godt sted at bo.