~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Ved salg/køb af huset

Ved overdragelse af huset til ny ejer bedes dette informationshæfte videregivet til køber sammen med nøglen til genbrugspladsen.

Ved ejerskifte er det den til enhver tid værende ejer som hæfter for ejendommens forpligtigelser overfor ejerlauget. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber er ejerlauget uvedkommende.

Ved flytning bestilles 
Ista Danmark
Brydehusvej 13
2750 Ballerup
tlf. 77 32 33 34
til aflæsning af vandmåler og varmemåler på radiatorer. Varme- og vandmålere skal aflæses på overdragelsesdagen.
Omkostninger ved ekstra aflæsning af målere i forbindelse med flytning er ejerlauget uvedkommende.