~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Plan over genbrugspladsen

Sorteringen på genbrugspladsen er opdelt som vist på "Plan over genbrugspladsen":

1. muldjord (lægges i midterste bås på p-pladsen)
2. haveaffald (lægges i venstre bås på p-pladsen)
3. flasker (lægges i flaskecontainer udenfor genbrugspladsen)
4. glas, porcelæn m.v. (lægges i grøn plast-container udenfor genbrugspladsen)
5. aviser (lægges i plastikcontainer indenfor porten til venstre)
6. pap (lægges i plastikcontaineren ved siden af)
7. batterier (lægges i batterikassen til venstre)
9. elektronik (lægges i trækassen bagest til venstre)
10. maling, kemikalier o.l. (afleveres ved porten til skurgården)
11. møbler/tæpper lægges langs yderport
12. træ (til venstre for møbler/tæpper)
13. metal (langs sidevæggen)
14. andet brændbart affald (lægges i den blå container)
15. Grusbunke - gratis afhentning i begrænset omfang