~Ejerlauget Røjlehaven~

Informationsmappe - Containeren

VEGA afhenter gratis containeren efter behov - ca. hver 3. uge. I containeren kan i princippet lægges alt brandbart, der ikke kan placeres andre steder - dog med nedenstående begrænsninger.

Det er VIGTIGT, at disse regler overholdes, idet vi bliver pålagt ekstra afgift, når der er forbudt affald i containeren.

Affaldstyper der I K K E må findes i containeren:

Affald, der ikke må forefindes i større mængder: Bygningsaffald og betonfliser
Dette affald skal man selv aflevere på kommunens genbrugsplads.