~Ejerlauget Røjlehaven~

Velkommen til Ejerlauget Røjlehavens hjemmeside

Ejerlauget Røjlehaven består af 112 ens rækkehuse, beliggende Røjlehaven 1-107 og 2-64 samt Baunevej 41-91 i Taastrup.

Foreningens hjemmeside indeholder forskellige praktiske oplysninger herunder referater, vedtægter, regnskab, tegninger og orientering fra bestyrelsen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Nyt fra bestyrelsen

Byrådet i Høje-Taastrup kommune har den 19. juni 2012 vedtaget lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven i Taastrup. Lokalplanen sammeskriver og præciserer de byggeregulerende bestemmelser, der i dag regulerer området Røjlehaven, til ét dokument.
I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lokalplanen kan ses via linket i menuen i venstre side.